Skip to the content

Magasinet Fællesskabet 2020/2021

Vi tilbyder udvikling, omsorg og fællesskab

I mere end 100 år har vi arbejdet for, at udsatte og sårbare medmennesker får den nødvendige støtte til at opnå et godt og meningsfyldt liv.

Vores arbejde tager udgangspunkt i at skabe gode levevilkår for børn, unge og familier. Arbejdet udføres af dygtige og dedikerede medarbejdere og frivillige på vores selvejende institutioner og frivilligdrevne fællesskaber.

Læs mere om vores historie og arbejde.

Seneste nyheder

Hjertevenskab er en gensidig horisontudvidelse

Rebekka og Eva er venner. Det var de nok ikke blevet uden hjertevenordningen, men det handler egentlig ikke om formidlingen bag venskabet. Det handler bare mest om at være venner på lige fod. 

HUSRUM Aarhus søger frivilligkoordinator

Vil du bidrage til at skabe trygge, ligeværdige fællesskaber for ensomme og sårbare unge i Aarhus? Kan du se dig selv i rollen som koordinator, der baner vejen for at frivillige trives og motiveres til at gå forrest? Vi søger en frivilligkoordinator med pædagogisk eller socialfaglig baggrund til at skabe gode og udviklende forhold for frivillige og unge. 

 

Ny udfordring kræver nye arbejdsformer

Hvordan holder man fællesskabet levende, når man ikke kan mødes? Hvad gør man med undervisning på STU og efterskole, når eleverne sendes hjem? Hvordan sikrer man en god og tryg struktur på hverdagen for sårbare unge? Hvordan foregår familiearbejde på den mest sikre måde? Læs mere om dette i nyhedsbrevet der omhandler nogle af de løsninger de forskellige tilbud under Jysk børneforsorg/Fredehjem arbejder med under de nuværende tiltag for at begrænse spredningen af Corona-virus