Skip to the content

BO&JOBUDDANNELSEN i Horsens søger pædagog til barselsvikariat

BO&JOBUDDANNELSEN Horsens søger en pædagog til en 30 timers stilling, med tiltrædelse d. 01.06.2020. Stillingen er et barselsvikariat, som løber frem til 31.03.2021 evt. med mulighed for forlængelse.

BO&JOBUDDANNELSEN er et bo- og erhvervsrettet tilbud for unge fra 18 år og op, som overordnet set er karakteriseret ved at være sent udviklede og dermed unge, der har brug for ekstra tid og hjælp til at tilegne sig en så selvstændig livsførelse som mulig.

Ansøgningsfrist den 17. april 2020.

Læs mere om stillingen her

Havredal praktiske Uddannelser søger ny forstander

Er du en ildsjæl, og har du et ægte engagement i at videreføre og udvikle Havredal praktiske uddannelser?

Havredal er et samlet, helhedsorienteret tilbud med den overordnede målsætning at støtte og vejlede “unge med særlige behov” frem mod en tilværelse som ligeværdige og aktive medborgere med en så stor grad af selvhjulpenhed, som deres individuelle potentialer rækker til.

Ansøgningsfrist den 14. april 2020.

Læs mere om stillingen her

Vil du skabe trygge fællesskaber for ensomme unge i Aarhus?

Lige nu søger HUSRUM frivillige arrangører, som vil være med til at skabe hyggelige og sjove oplevelser for de unge. 

Som frivillig arrangør er din opgave at planlægge og afholde arrangementerne, herunder at finde på en aktivitet og lave et program for arrangementet, at sørge for, at der er frivillige nok til arrangementet, og at motivere de unge til at deltage.

Læs mere om at være frivillig arrangør her

Kunne du tænke dig at motivere sårbare unge til at bryde ud af ensomheden ved at fortælle din historie?

HUSRUM søger frivillige til et nyt fortællerkorps, der skal vise sårbare unge ind i trygge fællesskaber. Kom med og få en gratis fortælleruddannelse.

Læs mere om at være frivillig i HUSRUM her

Har du 3 timer tirsdag aften? Kom og skab et trygt fællesskab for unge i Horsens

Som frivillig i MOVE Boulevarden får du et givende og meningsfuldt frivilligjob, hvor din fornemste opgave er at sprede glæde, hygge og gode relationer. MOVE Boulevarden er drevet af frivillige værter, så der er stor mulighed for at få stort ansvar for driften og indholdet i vores tilbud.

Læs mere om mulighederne som frivillig og om MOVE Boulevarden her

Vi søger frivillige hjertevenner i Aarhus

Som frivillig Hjerteven matches du med en sårbar ung og mødes om hyggelige aktiviteter og gode snakke 1-2 timer pr. uge. En Hjerteven gør en kæmpe forskel for et ungt menneske, der har det svært og som mangler en tillidsfuld voksen relation.

Læs mere om at være Hjerteven her

Praktikstillinger

 

 

Vi har jævnligt studerende og uddannede i henholdsvis praktik og virksomhedspraktik. Vores praktikanter bidrager med viden indenfor kommunikation, udvikling af tilbud, pædagogik og meget andet. Vores praktikstillinger er båret af en gensidig interesse i at gøre en forskel for udsatte medmennesker. Vi er derfor stærkt optaget af at skabe praktikpladser, som både vi som organisation får udbytte af, men lige såvel, hvor man som praktikant udvikler kompetencer og netværk. 

Vi slår med jævne mellemrum konkrete praktikstillinger op, men modtager også uopfordrede ansøgninger. Send uopfordret ansøgning. 

 

Professionalisme, kvalitet og etik

I Jysk børneforsorg/Fredehjem har vi flere end 600 ansatte fordelt på selvejende institutioner og på foreningens sekretariat. Vores arbejde er præget af et ønske om at gøre en konkret forskel for udsatte og sårbare medmennesker. Vores arbejde udgøres af mange forskellige fagligheder (pædagoger, sundhedsprofessionelle, akademikere mv.). Alle arbejder vi sammen for at skabe tilbud, som er af høj faglig og etisk kvalitet. 

 

Vi ved, at vi skal passe godt på vores medarbejdere. Derfor er vi stærkt optaget af at skabe og understøtte gode kulturer ude på arbejdsstederne, lige såvel som at skabe fællesskab på tværs. Derfor arrangerer vi bl.a. medarbejderstævner og andre aktiviteter, hvor man kan mødes om faglighed og fællesskab.