Døgntilbud for børn og unge

Vores tre selvejende døgntilbud for børn og unge, møder barnet eller den unge der, hvor det netop er i livet. Døgntilbuddene har stort fokus på at den enkelte genvinder selvtillid, får struktur i hverdagen og bliver støttet til på bedst mulig måde, at kunne mestre livet. 

Bo- og uddannelsestilbud til unge med særlige behov

Vi har ni tilbud, hvor unge med særlige behov kan bo og/eller uddanne sig. Vores tilbud er drevet af medarbejdere, som er specialiseret indenfor området og som brænder for, at den enkelte får støtte til at tro på sig selv, og udvikle sig. 

Familietilbud

Vores to familietilbud tilbyder trygge rammer og støtte til familier, boligløse familier og enlige kvinder som er socialt- og følelsesmæssigt udsatte. Familierne får støtte til udvikling, så de på bedst mulig måde kan skabe sig en stabil og god fremtid.     

 

Tilbud til personer med fysisk og/eller kognitiv funktionsnedsættelse

Fire forskellige tilbud er bosted, fællesskab og vejen til beskæftigelse for personer med fysiske og/eller kognitiv funktionsnedsættelse. Dedikerede medarbejdere skaber rum for udvikling, og støtte til at kunne skabe sig et meningsfyldt og godt liv. 

Andre tilbud

Til vores selvejende institutioner hører også en bæredygtig genbrugsbutik og en integreret børneinstitution.