Dagtilbuddet Riisvangen

Dagtilbuddet Riisvangen er et selvejende dagtilbud, som består af to afdelinger: Ellengårdens Børnehus og Riisvangens Børnehus. Begge afdelinger er integrerede institutioner for børn i alderen 0-6 år.  

Finderiet

Finderiet er en socialøkonomisk genbrugsbutik beliggende i Randers. Finderiet beskæftiger mennesker i fleks- og skånejob, som driver genbrugsbutikken til dagligt. 

GOGGS Fonden Randers er en socialøkonomisk fond, som bidrager til styrke genbrug og skabe jobs til mennesker på kanten af arbejdsmarkedet.