Et godt sted at være 

Dagtilbuddet Riisvangen er en integreret institution for børn i alderen 0-6 år. Dagtilbuddet består af to afdelinger: Ellengårdens Børnehus og Riisvangens Børnehus. Dagtilbuddet har plads til i alt 33 vuggestuebørn og 53 børnehavebørn fordelt mellem de to afdelinger. 

I begge afdelinger arbejder personalet efter at skabe kulturer, hvor der er plads til det enkelt barn, og hvor der er deltagelsesbaner for alle. Hos Dagtilbuddet Riisvangen mener man, at ansvaret for den hensigtsmæssige relation ligger hos de voksne, såvel forældrene som de professionelle. Derfor vægter dagtilbuddet også forældresamarbejdet meget højt; sammen bærer personalet og forældrene ansvaret for barnets udvikling. Målet er at skabe mangfoldige, trygge og stimulerende miljøer for børnenes trivsel, udvikling og læring. 

Omdrejningspunktet for samværet med børnene er: 

  • Se mig, som den jeg er
  • Lad mig høre til ligesom dig
  • Giv mig passende udfordringer 
  • Vis mig hvem/hvad jeg kan blive 

Kontakt 

Riisvangen: Riisvang Alle 27A, 8200 Aarhus N

Ellengården: Bethesdavej 81, 8200 Aarhus N

Læs mere om Dagtilbuddet Riisvangen 

Tlf.: 87 13 80 36