Basen Thisted

Basen Thisted er et socialpædagogisk tilbud til unge i alderen 16-25 år med autisme og ADHD, der har brug for støtte, vejledning, træning og undervisning i at skabe vejen mellem ungdomsliv, uddannelse og erhvervsliv. 

Birkeskolen

Birkeskolen er et STU-tilbud for unge i alderen 16-25 år med udviklingshæmning. Birkeskolen har et stort fokus på interne og eksterne praktikforløb, som en central del af uddannelsen. 

BO&JOBUDDANNELSEN

BO&JOBUDDANNELSEN er et helhedstilbud om erhvervs- og botræning for unge mellem 18 og 30 år med primært generelle indlæringsvanskeligheder, og behov for styrkelse af de sociale kompetencer. 

Bo/Skole/Job

Bo/Skole/Job er et tilbud for unge, som har brug for støtte til at lære at bo selv og komme i uddannelse eller få et job. 

Målgruppen på Bo/Skole/Job er unge i alderen 18-25 år med indlæringsvanskeligheder. 

Elmelund

Elmelund er et bo- og uddannelsessted for sentudviklede unge mellem 18 og 30 år. Elmelund er et tilbud til unge med generelle indlæringsvanskeligheder samt mentale og sociale funktionsnedsættelser. 

 

Elevkollegiet

Elevkollegiet er et botilbud for unge og voksne, som i en kortere eller længere periode har behov for et midlertidigt botilbud og/eller efterværn med udvidet støtte; herunder botræning, jobtræning og social færdighedstræning. 

 

Gødvad Efterskole

Gødvad Efterskole er en efterskole med 8., 9., og 10. klasse for unge med generelle indlæringsvanskeligheder, og brug for særlig undervisning. Gødvad tilbyder fem forskellige linjer: Landbrug og Gartneri, Idræt og Friluftsliv, Musik og Teater, Køkken og Sundhed samt Håndværk, Kunst og Design. 

Havredal Praktiske Uddannelser

Havredal Praktiske Uddannelser er tilbud som gør det muligt for unge med særlige behov at tage en praktisk orienteret uddannelse, og efterfølgende blive en del af arbejdsmarkedet. Elever på Havredal er mellem 16-25 år. 

STRØMMEN

STRØMMEN er et helhedsorienteret uddannelsestilbud, hvor uddannelse og jobtræning skal ses i sammenhæng med oplæring og træning på det sociale og bomæssige område. Den primære målgruppe er unge i alderen 18-30 år med generelle eller specifikke indlæringsvanskeligheder. 

Ude-Bo

Ude-Bo er et socialpædagogisk tilbud til unge i alderen 18-30 år, som har brug for støtte til at opnå en stabil tilværelse i egen bolig. Ude-Bos målgruppe er ofte unge med psykosociale udfordringer, herunder psykiatriske udfordringer, begyndende misbrug, tidligt skadet og/eller udviklingsforstyrrelser.