En base for unge med autisme og ADHD

Basen Thisted er et uddannelses- og træningstilbud for unge i alderen 16-30 år med autisme og ADHD. Basen tilbyder støtte, undervisning og vejledning til unge, der har brug for hjælp til at bygge bro mellem ungdomsliv, uddannelse og erhvervsliv. Basens kollegielignende boform har plads til 7 unge, og er et tilbud under Lejeloven.

På Basen møder man den unge med anerkendelse og respekt, og udgangspunktet er altid den unges ressourcer, kompetencer og diagnosemæssige udfordringer. Basen ser sin fornemmeste opgave i at hjælpe den unge til et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt. 

Med ønsket om at ruste og udvikle såvel fagpersonale som pårørende varetager Basens personale desuden en konsulentfunktion og afholder kurser for pårørende og fagpersonale. Læs mere om konsulentfunktionen her og mere om Basens kurser her

Kontakt 

Kastet 21, 7700 Thisted 

Tlf.: 9618 3300

E-mail: lise@basen-thisted.dk

Læs mere på Basens hjemmeside

Følg Basen på Facebook 

Forstander Lise Søndergaard Rughave,                           e-mail: lise@basen-thisted.dk 

Formand Hanne Korsgaard, e-mail: h.korsgaard@rn.dk

Dagtilbud

Dagtilbuddet på Basen er et afklaringstilbud for unge, der af forskellige grunde har behov for støtte til at komme i gang med en uddannelse eller arbejde. Den unge modtager undervisning og træning enten internt på Basen, eksternt i lokale undervisningstilbud eller i praktik i lokalvirksomheder. Støtten er individuelt tilrettelagt med udgangspunkt i den unges ressourcer og kompetencer. 

Botilbud

Basen råder over fire værelser, hvor unge, i en kollegielignende boform, modtager støtte til dagligdagsopgaver og til sociale aktiviteter. Som beboer i botilbuddet indgår man i et fællesskab med fællesspisning, rengøring mm. Botilbuddet er særlig egnet for unge, som har behov for en mellemstation fra at være hjemmeboende til udeboende i egen lejlighed. 

Bostøtte/mentorordning

Bostøtte/mentorordning giver den unge redskaber til at varetage dagligdagsopgaver og indgå i sociale relationer. Bostøtten foregår i den unges eget hjem, eller hos forældrene, hvis den unge er hjemmeboende. Når man indgår i en bostøtteordning/mentorordning, kommer der en medarbejder hjem og hjælper med strukturering af praktiske opgaver som f.eks. indkøb, rengøring mm. 

Brobygning

Brobygningstilbuddet på Basen er for folkeskoleelever i 7.-10.- klasse, som af forskellige grunde har svært ved at komme i skole. Tilbuddet støtter også unge som skal videre fra folkeskole til en ungdomsuddannelse. Fælles for tilbuddet er, at den unge motiveres til at holde fast i skolen, via samtale, struktur, og hjælp til at fastlægge rutiner. Brobygningstilbuddet har 6-8 pladser.