Bo/Skole/Job gør unge klar til egen bolig, uddannelse og job

 

Bo/Skole/Job er et tilbud for unge i alderen 18-35 år, som har brug for en hånd i ryggen i forhold til at bo for sig selv og komme i uddannelse eller få job. Bo/Skole/Job er et tilbud under Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32 og Serviceloven §85 og § 107. Derudover tilbyder Bo/Skole/Job også STU-tilbud. 

Beboere på Bo/Skole/Job er typisk unge med opmærksomhedsforstyrrelse, medfødt hjerneskade, autismespektrumforstyrrelse, indadreagerede adfærd, stressbelastning eller anden form for generelle indlæringsvanskeligheder, som gør det svært at gennemføre uddannelse eller være i beskæftigelse på normale vilkår. 

Bo/Skole/Job arbejder efter, at beboerne skal støttes til selvstændighed og socialt samvær, med en forpligtelse om ikke at umyndiggøre den enkelte. 

Kontakt 

Stavangervej 9, 8600 Silkeborg 

Tlf.: 2045 8099

E-mail: info@boskolejob.dk 

Læs mere på Bo/Skole/Jobs hjemmeside

Følg Bo/Skole/Job på Facebook

Forstander Jelva Fiskbæk, e-mail: jelva@boskolejob.dk

Formand Ellen Østergaard, e-mail: ellen.oestergaard@skolekom.dk