Danmarks første specialefterskole 

Gødvad Efterskole er Danmarks første efterskole tilrettelagt specielt til unge med særlige behov. Skolen blev grundlagt i 1981. Efterskolen har både 8., 9. og 10. klasse for unge med generelle indlæringsvanskeligheder, og som har brug for specialundervisning. 

Skolen er for unge, som får specialundervisning i folkeskolen eller har behov for en særlig skole, hvor de kan være og lære, som de er. Undervisningen på Gødvad Efterskole er fokuseret på at være tilpasset elevernes forudsætninger for at tilegne sig viden. Gødvad Efterskole har over 30 års erfaring med en praksisnær undervisning, der understøtter det boglige. Undervisningen foregår derfor ikke kun i klasseværelserne, men også i naturen, i marken, i hallen, i værkstederne, på scenen eller i køkkenet.

Eleverne på Gødvad Efterskole skal ikke bare blive til noget, men også blive nogen. Derfor er skolens pædagogiske narrative tilgang bygget op omkring at skabe væredygtige, selvstændige mennesker med selvværd. Det er vigtigt for alle mennesker at opleve, at de er gode nok, som de er.

For at skabe de optimale rammer for dette, er det vigtigt, at eleverne bliver en del af et fællesskab og ikke føler sig ekskluderet. Et efterskoleophold er ud over undervisning også et helt særligt ungdomsmiljø. Et sted med kammerater, venner og masser af fællesskaber. Gødvad Efterskole har pt. en frafaldsprocent på 5%. Hør mere om tilgangen her. 

Gødvad Efterskole har plads til 100 elever og tilbyder linjerne: Landbrug og Gartneri, Idræt og Friluftsliv, Musik og Teater, Køkken og Sundhed samt Håndværk, Kunst og Design

For at blive elev på Gødvad Efterskole skal man besøge skolen til en af efterskolens åbent hus arrangementer, som afholdes hver tredje uge. Du kan tilmelde dig et åbent hus arrangement her

Kontakt 

Stavangervej 2, 8600 Silkeborg 

Tlf.: 8682 0811

E-mail: jt@goed.dk

Læs mere på Gødvad Efterskoles hjemmeside

Følg Gødvad Efterskole på Facebook

Forstander Jacob Thorning 

Formand Arne Jørgensen, e-mail: ronnealle90@gmail.com