Borgmesterbakken

Borgmesterbakken er et socialpædagogisk opholdssted for børn og unge i alderen 0-18 år, som har behov for akut, eller korterevarende anbringelse i op til to år. 

 

Fjorden

Fjorden er et opholdssted for børn og unge i alderen 5-18 år, som har brug for støtte til psykiske problemstillinger og tilknytningsforstyrrelser. Fjorden er et unikt opholdssted med plads til syv børn og unge. På Fjorden har man bl.a. stort fokus på forældresamarbejde samt at alle får en ungdomsuddannelse. 

Holmstrupgård

Holmstrupgård er et socialpsykiatrisk behandlingstilbud for børn og unge i alderen 14-27 år med psykiatriske lidelser og spiseforstyrrelser.