Et unikt opholdssted for børn og unge

Fjorden er et opholdssted for børn og unge i alderen 5-18 år der har været udsat for omsorgssvigt, og det har for nogen udviklet en tilknytningsforstyrrelse.

På Fjorden møder børnene tryghed, varme og respekt. Fjorden har plads til syv børn og unge, og er et opholdssted under Serviceloven § 66 og § 52. 

Fjorden drives af en lille personalegruppe, hvor forstanderparret er en central del af hverdagen. Fjorden har fokus på forældresamarbejde, når det er muligt. Derudover er Fjorden stærkt optaget af, at alle børnene passer deres skolegang, og får den nødvendige støtte til at kunne gå i skole hver dag. 

Fjorden tilbyder både kortere og længerevarende ophold for børn og unge. 

 

 

 

Kontakt 

Ravndalvej 2, Nørlem, 7620 Lemvig

Tlf.: 9781 0933

E-mail: administration@opholdsstedetfjorden.dk 

Læs mere på Fjordens hjemmeside

Forstander Christian Bjerg,                                                e-mail: administration@opholdsstedetfjorden.dk

Formand Ib Rønn, e-mail: hojager42@gmail.com

 

"Fjorden hjælper børn og unge videre i livet"

I marts 2019 bragte Lemvig Folkeblad en plus artikel om Fjordens arbejde. Deri udtaler forstander for Fjorden, Christian Bjerg: 

”Vort mål er, at de alle får en ungdomsuddannelse, og der er en god mulighed for, at de også når det mål. Det er i reglen ikke den boglige begavelse der mangler noget. Det er de sociale kompetencer, som under en vanskelig opvækst er de flestes udfordring. Og det kan vi hjælpe med”.

Artiklen kan læses her i Lemvig Folkeblad, som en plusartikel. 

FOTO: Lemvig Folkeblad

FOTO: Lemvig Folkeblad