Specialiseret behandlingssted for børn og unge

Holmstrupgård er et socialpsykiatrisk behandlingstilbud for børn og unge i alderen 14-27 år med forskellige alvorlige psykiatriske lidelser bl.a. skizofreni, spiseforstyrrelser, udviklingsforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser, opmærksomhedsforstyrrelser, svær selvskade mv.  Holmstrupgård driver døgntilbud i henhold til Serviceloven § 66 § 76 og § 107, aktivitetstilbud efter § 104 og har intern skole og beskæftigelse.

Holmstrupgård tilbyder højt specialiserede ambulante tilbud til unge og deres familier, hvor børnene er udfordret i forhold til spiseforstyrrelser, svær skolevægring og afklaringsforløb for at få unge tilbage i aktiviteter i forhold til skole, job og fritid. I alt modtager ca. 100 børn og unge tilbud. 

Holmstrupgård tager afsæt i en miljøterapeutisk tilgang med fokus på at skabe et trygt læringsmiljø, hvor den enkelte har mulighed for at udvikle sine kompetencer og ressourcer. Holmstrupgård er et helhedstilbud, som består af en boafdeling, skole/dagtilbud, efterværn, og arbejder tæt sammen med behandlingspsykiatrien og andre specialiserede samarbejdspartnere.

Blandt flere specialiseringer er Holmstrupgård leverandør til VISO, den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation under Socialstyrelsen. Som VISO-leverandør bidrager Holmstrupgård til, at den specialiserede viden kommer til gavn, hvor der er et behov for det. Holmstrupgård er leverandør til VISO på børne- og voksenområdet, og yder rådgivning i sager om bl.a. spiseforstyrrelser, opmærksomhedsforstyrrelser, angst, depression, skizofreni mv. Læs mere om Holmstrupgårds VISOs rådgivning her.

 

Kontakt

Holmstrupgårdvej 39, 8220 Brabrand

Tlf. 7847 8600 

E-mail: holmstrupgaard@ps.rm.dk

Læs mere på Holmstrupgårds hjemmeside 

Følg Holmstrupgård på Facebook

Forstander Rasmus Ladefoged Dinnesen, e-mail: rasdin@rm.dk  

Formand Jette Hansen, e-mail: handal@mail.tele.dk

"Jeg giver de unge et sted, hvor de kan føle sig normale"

Anneli Juul Simonsen er fysioterapeut, rideterapeut og ansat ved Holmstrupgård. I fagbladet Fysioterapeuten fortæller Anneli om de positive effekter ved rideterapi: 

"Der er kontakt afregning, når man arbejder med heste, fordi den er et flokdyr, der overlever ved at spejle sine omgivelser. [...] Hvis man står ved siden af en hest og synker sammen, som man typisk gør, når man har det dårligt, vil hesten være modvillig og stritte imod. Men hvis man retter ryggen og tør tage sin plads i verden, kan man få den til at gøre hvad som helst [...]". 

Til spørgsmålet om, hvad det bedste ved jobbet er, svarer Anneli: 

"At jeg giver de unge et sted, hvor de kan føle sig normale. Når jeg ser dem sammen med hestene, kan jeg have svært ved at genkende de diagnoser, der står i deres journaler. Her er de bare almindelige unge med håb, drømme og ambitioner [...]". Læs hele artiklen i Fysioterapeuten her. 

Holmstrupgård har mere end 13 års erfaring og succes med at tilbyde rideterapi, som en særlig del af Holmstrupgårds behandling. Rideterapiens formål er at styrke den unges selvtillid og selvfølelse. Holmstrupgård har både rideterapi tilknyttet beboeres behandling og tilbyder også rideterapi ud af huset. Læs mere om rideterapi på Holmstrupgård og rideterapi ude af huset.