Familiebo

Familiebo er socialpædagogisk familieopholdssted for socialt eller psykisk sårbare børnefamilier. Familiebo tilbyder støtte til familier, som har brug for massiv socialpædagogisk støtte til forældrerollen. Familiebo modtager også unge forældre og gravide. Familiebo har plads til syv familier i de smukke og rolige rammer i Vejle. 

Bostedet Ellengården

Bostedet Ellengården tilbyder midlertidigt ophold til familier med børn under 18 år, som ikke kan opholde sig i egen bolig, samt enlige kvinder med særlige sociale problemstillinger. Bostedet Ellengården har 13 akutlejligheder og 11 udslusningsboliger.