Birkebakken

Birkebakken er et opholdssted for børn i alderen 0-18 år, som har nedsat fysisk og kognitiv funktionsevne. Beboerne har ofte udfordringer som: cerebral parese, epilepsi, autisme, adfærdsforstyrrelser og sjældne diagnoser. På Birkebakken er beboerne en del af et udviklende, trygt og omsorgfuldt hjem.

Jobkollegiet

Jobkollegiet er et bofællesskab for unge i alderen 18-29 år med udviklingshæmning og med særlige behov. Beboerne på Jobkollegiet får primært støtte på fire områder: botræning, erhvervstræning, fritidstræning og socialtræning. Jobkollegiet har plads til 16 beboere fordelt i tre huse. 

Solbakken

Solbakken er et botilbud for voksne med betydelig og varig nedsat fysisk og kognitiv funktionsevne. Solbakken har også et dagtilbud, KopiTryk, som er en arbejdsplads for ni borgere med fysiske handicap. 

 

Solbakkens rådgivningscenter er et tilbud til voksne med bevægelseshandicap. Rådgivningscentret disponerer både over et bofællesskab med plads til fire voksne og et center for arbejdsliv (CFA), hvor voksne med kognitive og/eller fysiske funktionsnedsættelse bidrager til samfundet via forskellige arbejdsaktiviteter.