Ledige stillinger

Nedenfor kan du se opslåede stillinger i Jysk Børneforsorg/Fredehjem og udvalgte stillinger fra vores selvejende institutioner.

Bemærk at du også kan orientere dig på de selvejende institutioners egne hjemmesider for øvrige stillinger.

Som du kan se af det nedenstående, modtager vi ikke uopfordrede ansøgninger til de selvejende institutioner ad denne vej, men du er velkommen til at orientere dig på institutionernes egne hjemmesider, hvis du ønsker at sende en uopfordret ansøgning til dem.

Opslåede stillinger

Praktikstillinger

På Jysk Børneforsorg/Fredehjems sekretariat har vi jævnligt studerende og uddannede i henholdsvis praktik og virksomhedspraktik. Vores praktikanter bidrager med viden indenfor kommunikation, udvikling af tilbud, pædagogik og meget andet. 

Vores praktikstillinger er båret af en gensidig interesse i at gøre en forskel for udsatte medmennesker. Vi er derfor stærkt optagede af at skabe praktikpladser, som både vi som organisation får udbytte af, men lige såvel, hvor man som praktikant udvikler kompetencer og netværk.

Vi slår med jævne mellemrum konkrete praktikstillinger op, men vi modtager også gerne uopfordrede ansøgninger.

Send uopfordret ansøgning

Professionalisme, kvalitet og etik

I Jysk børneforsorg/Fredehjem har vi flere end 600 ansatte fordelt på selvejende institutioner og på foreningens sekretariat. Vores arbejde er præget af et ønske om at gøre en konkret forskel for udsatte og sårbare medmennesker. Vores arbejde udgøres af mange forskellige fagligheder (pædagoger, sundhedsprofessionelle, akademikere mv.). Alle arbejder vi sammen for at skabe tilbud, som er af høj faglig og etisk kvalitet.

Vi ved, at vi skal passe godt på vores medarbejdere. Derfor er vi stærkt optaget af at skabe og understøtte gode kulturer ude på arbejdsstederne, lige såvel som at skabe fællesskab på tværs. Derfor arrangerer vi bl.a. medarbejderstævner og andre aktiviteter, hvor man kan mødes om faglighed og fællesskab.

Kontakt

Jysk Børneforsorg/Fredehjem
Bethesdavej 81, 8200 Aarhus N

CVR: 29078718

Tlf: 

86 16 76 99