Samarbejds-partnere

Vores primære samarbejdspartnere er kommunerne. Vi har samarbejdsaftaler med over halvdelen af landets kommuner, hvor børn, unge og familier bliver hjulpet gennem vores tilbud eller institutioner.
Derudover har vi gode samarbejder med en række virksomheder, firmaer og andre organisationer, som du finder på siden her.

Læs mere
Vi er medlem af Folkebevægelsen mod Ensomhed.
Læs mere
Vores generalsekretær Poul Erik Clausen sidder med i alliancen.
Læs mere
Vi har et samarbejde om et årligt møde mellem de større civilsamfundsorganisationer og Socialstyrelsen.
Læs mere
Vi har et tæt samarbejde med LEV, som er repræsenteret i flere af vores selvejende institutioners bestyrelser.
Læs mere
Vi indgår i projektet BackUp, der har til formål at skabe netværk for anbragte børn og unge.
Læs mere
Vi har en plads i Altingets socialpolitiske netværk.
Læs mere
Vi har flere samarbejdsflader med Diakonhøjskolen. Et af disse er planlægning og afholdelse af Den nære Dag- og Sommerhøjskole. 
Læs mere
Vi har et mangeårigt samarbejde om diverse projekter, og sammen med Livsværk arrangerer vi også et fællesrådsmøde med deltagelse af ledelser og bestyrelser fra alle tre foreningers institutioner.
Læs mere
JBFs generalsekretær Poul Erik Clausen er næstformand i Børnesagens Fællesråd
Læs mere
Vi samarbejder med flere sognekirker om hjælp til ensomme og sårbare unge.
Læs mere
Vores generalsekretær Poul Erik Clausen sidder med i rådet.
Læs mere
Vi samarbejder om projekter til kvalificering og dokumentation af det pædagogiske arbejde.
Læs mere
Vi deltager i et forskningsprojekt ang. styrkelse af netværk for anbragte børn og unge. Her sidder vi i projektets styregruppe, og Borgmesterbakken deltager som én ud af 6 institutioner. 
Læs mere
Vi har et mangeårigt samarbejde om diverse projekter, og sammen med KFUM's Sociale arbejde arrangerer vi hvert år et fællesrådsmøde med deltagelse af ledelser og bestyrelser fra alle tre foreningers institutioner.
Læs mere
Vi er repræsenteret i rådet.
Læs mere
Vores generalsekretær Poul Erik Clausen sidder med i Ligeværds hovedbestyrelse. Ligeværd er også repræsenteret i flere af de selvejende institutioners bestyrelser, og flere af disse støtter op om Ligeværds klubber og lokale UFL-foreninger.
Læs mere
Vi har et samarbejde om et årligt møde mellem de større civilsamfundsorganisationer og Socialstyrelsen.
Læs mere
Vi har et samarbejde om et årligt møde mellem de større civilsamfundsorganisationer og Socialstyrelsen.
Læs mere
Vi har et tæt samarbejde bl.a. gennem driftsoverenskomsten mellem regionen og den selvejende institution Holmstrupgård. 
Læs mere
Vi sidder med i fællesudvalget.
Læs mere
Børn, unge og familier får hjælp på en af vores selvejende institutioner eller i ét af vores frivilligdrevne tilbud.

Kontakt

Jysk Børneforsorg/Fredehjem
Bethesdavej 81, 8200 Aarhus N

CVR: 29078718

Tlf: 

86 16 76 99