Skip to the content

Nyheder

Invitation til Kirkens Sociale Ansvar

Kirkens Korshær i Aarhus, Jysk børneforsorg/Fredehjem og Diakonhøjskolen indbyder til den årlige konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle med interesse i at styrke den lokale indsats over for socialt udsatte medmennesker. 

Pressemeddelelse: Opholdsstedet Nordland i Løkken lukker

Pressemeddelelse: Opholdsstedet Nordland i Løkken lukker. Opholdsstedet Nordland i Løkken blev oprettet af foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem d. 1. oktober 2018 som et højt specialiseret tilbud til unge med meget massive og komplekse udfordringer. Trods høj faglig kvalitet må tilbuddet imidlertid lukke ved udgangen af november 2019, da efterspørgslen fra de nordjyske kommuner ikke er stor nok til, at driften kan opretholdes

Thor flyttede sig med MOVE

Erfaringsudveksling med ligesindede unge i MOVEs samtalegruppe hjalp Thor med at finde mere stabilitet i sit liv, og lærte ham selv at tage hånd om de udfordringer, han mødte i sin hverdag.

Besøg fra Hamborg

Vidensdeling er et vigtigt element i foreningens arbejde. Derfor var vi glæde for at kunne fortælle 22 diakonistuderende fra Rauhes Haus i Hamburg, som var på studietur i Danmark, om vores arbejde. Dagen i Frivilligcenter Aarhus bød på oplæg om vores værdier, organisering og erfaringer med arbejdet med unge og ensomhed. De studerende havde mange spændende spørgsmål, og var særl ...

Høring på Christiansborg: 30 år med Børnekonventionen

I år er det 30 år siden at FN's Børnekonvention blev vedtaget.  Børnekonventionen skal sikre, at alle børn i verden har ret til at leve et trygt og godt liv, til at blive hørt og til at modtage hjælp. 196 lande i verden har tiltrådt Børnekonventionen, som dermed gør den til den mest udbredte menneskerettighedstraktat. Børnesagens Fællesråd markerede d. 7.  februar 30 året f ...

Nyt fra seniorklubben

2018 har igen år været et aktivt år for foreningens seniorklub. Her kan du finde et lille udpluk fra de forskellige aktiviteter seniorklubben har haft i det forgangne år. 

Nyt ambitiøst tilbud til unge med udviklingshæmning

Birkeskolen er et nyt ambitiøst uddannelsestilbud til unge med udviklingshæmning i alderen 15-25 år. Birkskolen tager udgangspunkt i den enkelte elvs drømme og forudsætninger. 

Tak for 12 gode år til Finn og velkommen til Allan

Efter 12 gode år i foreningen går Finn Bonnichsen på velfortjent pension.

Invitation til årets inspirationskonference

Inklusion i virkeligheden - en inspirationskonference om fællesskaber for voksne med og uden udviklingshæmning  Tirsdag d. 27. november kl. 10-16 (med indskrivning fra kl. 9.00) Rådhushallen, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C. Du er inviteret til årets inspirationskonference om fællesskaber for voksne med og uden udviklingshæmning.Journalist Nick Horup (som du kender fra de fol ...

Stort tillykke med 25-års jubilæet

For 25 år siden - i 1993 - blev Jelva Fiskbæk ansat som botræner på i bofællesskabet Ladelundsvej under Bo/Skole/Job i Silkeborg. Et bofællesskab, hun var med til at etablere helt fra bunden, hvor hun stod for alt lige fra indkøb af service til at tage godt imod de første elever.   I 1999 stod Bo/Skole/Job uden forstander og der skulle hurtigt findes en der kunne påtage sig l ...

Nu åbner dørene til Nordland

Nu åbner dørene til Nordland I det nyetablerede Nordland i Løkken står personalet klar til at tage imod unge, som har brug for specialiseret støtte til at komme godt gennem deres ungdomsår. Med solid faglighed og omsorg kan personalet tage imod 10 unge i alderen 12 -18 år, som skoler og traditionelle døgntilbud har svært ved at rumme. ”Motivationen for at starte det nye ophold ...

Konference om Kirkens Sociale Ansvar

Konferencen foregår igen i år på Diakonhøjskolen i Aarhus og henvender sig til alle med interesse i at styrke den lokale indsats for medmennesker, der står uden for samfundets positive fællesskaber. Konferencen finder sted torsdag d. 8. november kl. 9.30-15.00    Hvem møder du? Knud Aarup – debattør, formand for Røde Kors i Aarhus, fhv. direktør for Socialstyrelsen, forfatte ...

Inclusion festival

Tidligt i maj afholdt foreningens frivilligdrevne tilbud MOVE en storstilet ICLUSION festival med stor succes. Både Horsens borgmester Peter Sørensen, Alberte fra X-faktor og mange, mange andre kom for at hylde fællesskabet. For mange sårbare unge kan det være svært at tage til nogle af landets allerede eksisterende festivaler. Derfor igangsatte MOVE sammen med andre lokale aktører i Horsens, herunder headspace Horsens, Sund By Horsens samt Ungerådet, initiativet INCLUSION festival – en festival som støtter fællesskaber på tværs, og hvor der er plads til alle. 

En folkebevægelse mod ensomhed – og vi går med

Folkebevægelsen mod Ensomhed sætter hvert år i uge 17 særligt fokus på bekæmpelse af ensomhed med kampagnerne Danmark spiser sammen og March mod Ensomhed. Positive fællesskaber og bekæmpelse af ensomhed er en helt central del af Jysk børneforsorg/Fredehjems arbejde og værdisæt. Derfor støttede foreningen også glædeligt op om initiativerne i uge 17.