Jysk Børneforsorg / Fredehjem

Samarbejdspartnere

Vores primære samarbejdspartnere er kommunerne. Vi har samarbejdsaftaler med over halvdelen af landets kommuner, hvor børn, unge og familier bliver hjulpet gennem vores tilbud.
Derudover har vi gode samarbejder med en række virksomheder, firmaer og andre organisationer, som du finder på siden her.

Vi er medlem af Folkebevægelsen mod Ensomhed.

Vores generalsekretær Poul Erik Clausen sidder med i alliancen.

Vi har et samarbejde om et årligt møde mellem de større civilsamfundsorganisationer og Socialstyrelsen.

Vi har et tæt samarbejde med LEV, som er repræsenteret i flere af vores selvejende tilbuds bestyrelser.

Vi indgår i projektet BackUp, der har til formål at skabe netværk for anbragte børn og unge.

Vi har en plads i Altingets socialpolitiske netværk.

Vi har flere samarbejdsflader med Diakonhøjskolen. Et af disse er planlægning og afholdelse af Den nære Dag- og Sommerhøjskole.

Vi har et mangeårigt samarbejde om diverse projekter, og sammen med Livsværk arrangerer vi også et fællesrådsmøde med deltagelse af ledelser og bestyrelser fra alle tre foreningers tilbud.

JBFs generalsekretær Poul Erik Clausen er næstformand i Børnesagens Fællesråd.

Vi samarbejder med flere sognekirker om hjælp til ensomme og sårbare unge.

Vores generalsekretær Poul Erik Clausen sidder med i rådet.

Vi samarbejder om projekter til kvalificering og dokumentation af det pædagogiske arbejde.

Vi deltager i et forskningsprojekt om at styrke netværk for anbragte børn og unge. Her sidder vi i projektets styregruppe, og Borgmesterbakken og Fjorden deltager som to ud af 7 tilbud.

Vi har et mangeårigt samarbejde om diverse projekter, og sammen med KFUM’s Sociale arbejde arrangerer vi hvert år et fællesrådsmøde med deltagelse af ledelser og bestyrelser fra alle tre foreningers tilbud.

Vi er repræsenteret i rådet.

Vores generalsekretær Poul Erik Clausen sidder med i Ligeværds hovedbestyrelse. Ligeværd er også repræsenteret i flere af de selvejende tilbuds bestyrelser, og flere af disse støtter op om Ligeværds klubber og lokale UFL-foreninger.

Vi har et samarbejde om et årligt møde mellem de større civilsamfundsorganisationer og Socialstyrelsen.

Vi har et samarbejde om et årligt møde mellem de større civilsamfundsorganisationer og Socialstyrelsen.

Vi har et tæt samarbejde bl.a. gennem driftsoverenskomsten mellem regionen og den selvejende institution Holmstrupgård.

Vi sidder med i fællesudvalget.

Børn, unge og familier får hjælp på et af vores selvejende eller frivilligdrevne tilbud.