Jysk Børneforsorg / Fredehjem

Hvad er JBF?

Jysk Børneforsorg/Fredehjem (JBF) er en forening og en NGO, som arbejder for at sikre gode levevilkår for udsatte og sårbare børn, unge, voksne og familier.

Foreningen har tilknyttet en række selvejende og frivilligdrevne tilbud, som hver dag støtter op om mennesker i Danmark, som er i en udsat position.

JBF har til formål at imødekomme udsatte og sårbare børn, unge, voksne og familier med et støttende og udviklende pædagogisk tilbud af faglig og etisk kvalitet.

Vi søger samtidig at medvirke til at fremme solidaritet og forståelse for dem, som har behov for støtte.

Aktiviteter i foreningen

De selvejende tilbud

Hver dag udøver de selvejende tilbud pædagogisk og støttende arbejde for sårbare og udsatte børn, unge, voksne og familier. Nogle tilbud arbejder med anbragte børn; andre med sårbare unge, der har brug for et anderledes uddannelses- eller beskæftigelsestilbud (fx STU); og nogle arbejder med familier, der har brug for socialpædagogisk støtte, vejledning og omsorg.

Frivilligdrevne tilbud

Herudover har vi også en række frivilligdrevne tilbud
hvor ensomme og sårbare børn og unge kan tale om dét, som er svært, samt indgå i meningsfulde fællesskaber.

Socialøkonomiske aktiviteter

Vi understøtter også en række socialøkonomiske aktiviteter, som flere af de selvejende tilbud har igangsat eller er involveret i. Disse aktiviteter hjælper til at skabe arbejdspladser til de, der står på kanten af arbejdsmarkedet, så endnu flere kan blive inkluderet i de arbejdsrelaterede fællesskaber.

Samarbejde med kommuner

Som civilsamfundsorganisation bidrager vi altså til et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, og vi har stor erfaring i at samarbejde med relevante myndigheder. F.eks. arbejder vi p.t. sammen med halvdelen af landets kommuner.

Vores værdier og diakoni

Værdierne er centrale for arbejdet i foreningens fællesskaber

Vores arbejde tager afsæt i værdierne: Værdighed, Fællesskab, Livsudfoldelse og Tillidsfulde relationer.

I alt, hvad vi laver, er det værdierne, der er det bærende, og som driver arbejdet. Værdierne lever i alle fællesskaberne, f.eks. på de selvejende og frivilligdrevne tilbud og i bestyrelserne, og de kommer til udtryk i vores tilgang til hinanden.

Diakoni rimer på medmenneskelighed

Vi ser os selv som en del af folkekirkens diakoni. Diakoni betyder tjeneste eller at tjene. Omsat betyder dette, at vi ønsker at sikre bedre leveforhold for sårbare og udsatte medmennesker, skabe inkluderende fællesskaber og være talerør for mennesker i udsatte livspositioner.

Biskop ved Viborg Stift, Henrik Stubkjær forklarer diakoni således:

“… når det gælder diakonien, er det vigtigste det, som bliver gjort, ikke nødvendigvis hvad det bliver kaldt. Kernen i det diakonale arbejde er medmenneskelig omsorg og fællesskabsopbyggende arbejde […] for alle skal have det, de trænger til for at leve et menneskeværdigt og meningsfuldt liv”.

Hvis du vil vide mere

Hvis du vil vide mere om, hvordan vi arbejder og organiserer os, eller hvis du vil dykke ned i vores seneste årsregnskab, kan du finde det her: