Jysk Børneforsorg / Fredehjem

Selvejende tilbud

Jysk Børneforsorg/Fredehjem (JBF) har tilknyttet mere end 200 forskellige sociale indsatser, hvor de selvejende tilbud er en bærende del. Hver dag udøver de selvejende tilbud pædagogisk og støttende arbejde for sårbare og udsatte børn, unge, voksne og familier.

Nogle tilbud arbejder med anbragte børn; andre med sårbare unge og voksne, der har brug for et anderledes bo-, uddannelses- og/eller beskæftigelsestilbud (f.eks. STU); og nogle arbejder med familier, der har brug for socialpædagogisk støtte, vejledning og omsorg.

Som civilsamfundsorganisation bidrager vi altså til et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, og vi har stor erfaring i at samarbejde med relevante myndigheder. F.eks. samarbejder de selvejende tilbud p.t. med halvdelen af landets kommuner.

Læs mere om alle de selvejende tilbud tilknyttet foreningen ved at følge linksene herunder.

Borgmesterbakken

Opholdsstedet fjorden

Dagtilbuddet Riisvangen

Bo&Jobuddannelsen Horsens

Gødvad Efterskole

Havredal Praktiske Uddannelser

Bostedet Ellengården