Jysk Børneforsorg / Fredehjem

Bliv medlem af JBF

Som medlem er du en betydningsfuld del af vores virke og en uundværlig grundsten i vores opbygning som forening. En solid medlemsbase er en af forudsætningerne for, at vi kan forbedre vilkårene for de liv, der har særligt brug for støtte.

Kontakt sekretariatet på:

Telefon: 86 16 76 99
E-mail: mail@jyskborneforsorg.dk

Du vil derefter blive oprettet i vores medlemsdatabase 
og modtage et medlemsnummer.

Et medlemskab koster 150 kr. om året, 
og du kan betale på følgende måder:

– Bankoverførsel til: 3643-4815438450.
– Mobilepay til 244559 – ved at scanne QR-koden her

(angiv venligst ‘medlemskab’ ved betaling)