Jysk Børneforsorg / Fredehjem

Ledige stillinger

Nedenfor kan du se opslåede stillinger i Jysk Børneforsorg/Fredehjem og udvalgte stillinger fra de selvejende og de frivilligdrevne tilbud. Du kan også orientere dig om, hvordan du søger uopfordret. Bemærk, at du kan orientere dig på de selvejende tilbuds egne hjemmesider for øvrige stillinger.

Opslåede stillinger

Uopfordrede ansøgninger

Sekretariatet modtager gerne uopfordrede ansøgninger – send din ansøgning via denne formular. Hvis du ønsker at sende en uopfordret ansøgning til én af de selvejende tilbud, henvises du til tilbuddets egen hjemmeside, hvor du vil kunne finde relevante kontaktoplysninger.

Praktikstillinger

På Jysk Børneforsorg/Fredehjems sekretariat har vi jævnligt studerende og uddannede i henholdsvis praktik og virksomhedspraktik. Vores praktikanter bidrager med viden indenfor kommunikation, udvikling af tilbud, pædagogik og meget andet.

Vores praktikstillinger er båret af en gensidig interesse i at gøre en forskel for udsatte medmennesker. Vi er derfor stærkt optagede af at skabe praktikpladser til gavn for både os som organisation, så vi får udbytte deraf, og for dig som praktikant, så du kan udvikle dine kompetencer og netværk.

Vi modtager gerne uopfordrede praktikansøgninger via denne formular.

Professionalisme, kvalitet og etik

I Jysk Børneforsorg/Fredehjem har vi flere end 600 ansatte fordelt på de selvejende tilbud og på foreningens sekretariat. Vores arbejde er præget af et ønske om at gøre en konkret forskel for udsatte og sårbare medmennesker. Vores arbejde udgøres af mange forskellige fagligheder (pædagoger, sundhedsprofessionelle, akademikere mv.). Alle arbejder vi sammen for at skabe tilbud, som er af høj faglig og etisk kvalitet.

Vi ved, at vi skal passe godt på vores medarbejdere. Derfor er vi optagede af at skabe og understøtte gode kulturer ude på arbejdsstederne, lige såvel som at skabe fællesskab på tværs. Derfor arrangerer vi bl.a. medarbejderstævner og andre aktiviteter, hvor man kan mødes om faglighed og fællesskab.