Jysk Børneforsorg / Fredehjem

Bestyrelsesarbejde

Bestyrelsesarbejdet er en afgørende faktor i kvalitetssikring og udvikling af de tilbud, der er tilknyttet vores forening. Foruden JBFs hovedbestyrelse har hvert enkelt selvejende tilbud sin egen bestyrelse. Ligeledes er der også tilknyttet en styregruppe for frivilligområdet, som sikrer udvikling og kontinuitet til foreningens frivilligdrevne tilbud. I alt er der 120 bestyrelsesmedlemmer tilknyttet foreningen, som alle er med til at understøtte og udvikle, hvordan vi i endnu højere grad arbejder kompetent til gavn for udsatte børn, unge og familier.

For at imødekomme de komplekse krav, der stilles til en aktiv bestyrelse, er bestyrelserne sammensat af medlemmer med forskellige fagligheder. Her er der generelt lagt vægt på, at bestyrelserne er i stand til at håndtere og navigere i de faglige, juridiske, økonomiske og politiske krav, der stilles.

Hovedbestyrelsen

Jens Maibom Pedersen - formand

Cand.theol. og sognepræst i Holme Kirke, Aarhus.

Formand for KFUM’s Sociale Arbejde.

Formand for Havredal Praktiske Uddannelser.

Kontakt: 
jepe@km.dk

Lene Tanggaard Pedersen - næstformand

Cand.psych., Ph.d.. Rektor ved Designskolen Kolding. Tidligere professor og viceinstitutleder ved Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet.

Forfatter til en lang række bøger om kreativitet og læring.

Kontakt: 
lt@dskd.dk

Aksel Holst Nielsen

Advokat. Aksels hovedarbejdsområder finders primært i voldgiftssager, større og mindre retssager, herunder en del principielle for både byret, landsret og Højesteret.

Bestyrelsesmedlem på Gødvad Efterskole.

Kontakt: 
ahn@brmail.dk

Mette Marie Gocht-Jensen

Sognepræst i Harridslev, Albæk og Støvring sogne.

Bestyrelsesmedlem på Strømmen.

Kontakt: 
mejr@km.dk

Hans Skou

Seniorinvesteringsrådgiver.

Medlem af Aarhus Byråd med byrådsposter i Sundhed- og Omsorgsudvalget samt Kulturudvalget.

Formand for Holmstrupgård.

Karen Elisabeth Brix Roed

Vicedirektør ved Social og Sundhedsskolen i Silkeborg.

Formand for Strømmen.

Kontakt: 

kabr@sosuoj.dk

Jan Rasmussen

Revisor og landmand.

Bestyrelsesmedlem på Landeriet og Elmelund.

Poul Jørgensen

Erhvervskundechef med fokus på rådgivning af erhvervskunder.

Formand for Solbakken.

Mette Lindhardt

Advokat. Mettes hovedarbejdsområder findes primært i: Familieret, Forældremyndighed samt Separationer og Skilsmisse.

Formand for Elevkollegiet.

Susanne Kristophersen

Cand.pæd.psyk. Uddannelsesleder og underviser ved Diakonhøjskolen i Aarhus.

Bestyrelsesmedlem på Holmstrupgård.

Anne Graversen

Bestyrelsesrepræsentant for de selvejende tilbud.

Isak Pedersen, medarbejder-repræsentant

Jobvejleder og botræner, Jobkollegiet.

Freddy Møller Andersen, medarbejder- repræsentant

Medarbejder på Birkeskolen.

Kim Blach Pedersen, forstander-repræsentant

Forstander på STU- og botilbuddet Strømmen.
 
 

Håndbog for bestyrelsesarbejdet

Der er blevet udarbejdet en “Håndbog for bestyrelsesarbejdet” med udgangspunkt i inputs fra bestyrelserne på de selvejende institutioner. Den kan downloades her:

Bestyrelsernes funktion på de selvejende institutioner

Bestyrelserne udgør den øverste ledelse af de selvejende institutioner. Det er bestyrelsens opgave at sikre, at den selvejende institution drives i overensstemmelse med sine vedtægter og formål. Bestyrelsesmedlemmernes individuelle kompetencer og bestyrelsernes sammensætning har stor betydning for deres evne til at varetage deres ansvar.

Til støtte for bestyrelsernes arbejde har hovedbestyrelsen d. 10. juni 2017 vedtaget følgende bestyrelsespolitik. Bestyrelsespolitikken beskriver bl.a. forventninger til bestyrelsesmedlemmerne samt sekretariats ansvar og forpligtelser over for bestyrelserne på de selvejende institutioner.

Jysk Børneforsorg/ Fredehjems ansvar og forpligtelser

Sekretariatet for Jysk Børneforsorg/Fredehjem understøtter bestyrelsernes arbejde via sekretariatsbetjening, deltagelse i bestyrelsesmøder og sparring med bestyrelsesformanden. Derudover tilbyder foreningen relevant undervisning i bestyrelsesarbejdet og overordnet introduktion til Jysk Børneforsorg/Fredehjem.

Forventninger til bestyrelsesmedlemmer

Det forventes af det enkelte bestyrelsesmedlem, at vedkommende:
 
  • I hele sin funktionsperiode via stabilt fremmøde og aktiv deltagelse bidrager til, at den samlede bestyrelse kan løfte sit ansvar.
  • Har en ægte interesse i institutionen og dens opgaver.
  • Så vidt muligt prioriterer at deltage i aktiviteter, som bestyrelsen inviteres til på institutionen.
  • Udfører sit arbejde i overensstemmelse med Jysk Børneforsorg/Fredehjems formål og værdier.
  • Arbejder for at styrke fællesskabet, samarbejdet og sammenhængskraften i Jysk Børneforsorg/Fredehjem.
  • Så vidt muligt deltager i kurser og temadage for bestyrelsesmedlemmer.

Praktiske forhold

Bestyrelsesarbejdet i Jysk Børneforsorg/Fredehjem er ulønnet, men bestyrelsesmedlemmer får dækket deres omkostninger i form af kørsels- og rejsegodtgørelse samt udgifter til deltagelse i relevante kurser m.v.

Bestyrelsesmedlemmer kan ikke samtidig have en ansættelse eller et væsentligt økonomisk mellemværende med den institution, man sidder i bestyrelsen for.

Er du interesseret i at engagere dig i en bestyrelse? Skriv til mail@jyskborneforsorg.dk med din motivation for at blive en del af dette vigtige arbejde.