Jysk Børneforsorg / Fredehjem

Tak til vores støtter

Vi ønsker at rette en stor tak til følgende, som har været med til at gøre vores fællesskaber til virkelighed ved at støtte os økonomisk med donationer. Tak, fordi I er med til at skabe fællesskaber og gode liv for sårbare og udsatte børn, unge og familier.