Jysk Børneforsorg / Fredehjem

HUSRUM Horsens med i ungefællesskab

Den lokale HUSRUM-afdeling i Horsens er gået sammen med to andre tilbud, Headspace og Bo Trivsel, om at lave sociale tilbud for unge, der kæmper med ensomhed eller mistrivsel.